ပုဂ္ဂလိကပိုင်ဆိုင်မှု ဖျက်သိမ်းခြင်းသည် ဆိုရှယ်လစ်စနစ်၏ ပထမဆုံးအသွင်လက္ခဏာဖြစ်ပြီး အရေးကြီးသော အဆင့်လည်း ဖြစ်ပေသည်။ “ကွန်မြူနစ်စနစ်ကို အနှစ်ချုပ်ရလျှင် ပုဂ္ဂလိကပိုင်ဆိုင်မှု ဖျက်သိမ်းရေးပင်ဖြစ်သည်” ဟု ကွန်မြူနစ်ပါတီ ကြေညာစာတမ်းက ဆိုလေသည်။ အဘယ်ကြောင့် ပုဂ္ဂလိကပိုင်ဆိုင်မှု ဖျက်သိမ်းရသနည်း၊ ထိုသို့ဖျက်သိမ်းရာမှ မည်သည့်အကျိုးကျေးဇူးများ ရရှိ‌မည်နည်း။

လူ့သမိုင်းအဆက်ဆက်၏ ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုများသည် ကုန်ထုတ်လုပ်မှုပုံစံနှင့် စပ်ဆက်နေပေသည်။ လူ့သမိုင်းတွင် သမိုင်းဦးဘုံမြေခေတ်၊ ကျွန်ပိုင်ရှင်ခေတ်၊ မြေရှင်ပဒေဿရာဇ်ခေတ်၊ အရင်းရှင်ခေတ်ဟူ၍ ခေတ်ကြီး (၄) ခေတ် ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပေပြီ။ ထိုခေတ် (၄) ခေတ်၏ သမိုင်းဖြစ်စဉ်သည် ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစနစ်၏ သမိုင်းပင်ဖြစ်ပေးသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစနစ်သည် သမိုင်းကိုပြဋ္ဌာန်းပေသည်။

ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစနစ်တစ်ခုတွင် အရင်းအနီး (အရင်း)၊ ကုန်လုပ်ကိရိယာ၊ လုပ်အား၊ ကုန်လုပ်ကျွမ်းကျင်မှု ဟူ၍ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက် (၄) ခုရှိသည်။ ထိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက် (၄) ခုကို ကုန်လုပ်ရုပ်ပိုင်းဟု ခေါ်သည်။ အရင်းဆိုသည်မှာ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပေါ်နိုင်စေရန် လိုအပ်သော ကုန်ကျစရိတ်ကို ဆိုလိုသည်။ ကုန်လုပ်ကိရိယာဆိုသည်မှာ ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရေးတွင် အသုံးပြုရသည့် လိုအပ်သော ကိရိယာတန်ဆာပလာများကို ဆိုလိုသည်။ လုပ်အားဆိုသည်မှာ ထိုကုန်လုပ်ကိရိယာများကို မောင်းနှင်နိုင်ရန် စိုက်ထုတ်ရသည့် စွမ်းအင်ကို ဆိုလိုသည်။ ကုန်လုပ်ကျွမ်းကျင်မှုဆိုသည်မှာ လုပ်အားစွမ်းအင်ကို အသုံးချနိုင်သည့် စွမ်းအားကို ဆိုလိုသည်။

 

သမိုင်းဦးဘုံမြေခေတ်

သမိုင်းဦးဘုံမြေစနစ်တွင် လူသားအားလုံးက ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းဖြစ်သည့် စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွင် အတူတကွ ပေါင်းရုန်းလုပ်ကိုင်ကြသည်။ အရင်းဟူ၍ စိုက်ထုတ်ရမှု မရှိသေး။ သဘာဝကပေးသော မြေ၊ မျိုးစေ့၊ သားကောင်များသည် သမိုင်းဦးဘုံမြေခေတ် ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစနစ်၏ အရင်းပင်ဖြစ်သည်။ ကုန်လုပ်ကိရိယာအဖြစ် ထွန်ယက်ရန် ကိရိယာများ၊ တိရစ္ဆာန်များ၊ မျိုးစေ့များ၊ ကျောက်လက်နက်ပစ္စည်းများကို အသုံးပြုကြသည်။ ထိုကုန်လုပ်ကိရိယာများအတွင်းမှ လူတို့ဖန်တီးယူရသော ကျောက်လက်နက်များမှတစ်ပါး အခြားကုန်လုပ်ကိရိယာများကို လူတို့က ဘုံပိုင်အဖြစ် အသုံးပြုကြသည်။ လုပ်အားကို အတူတကွ စိုက်ထုတ်ကာ ကုန်ထုတ်လုပ်ကြပြီး ထွက်ပေါ်လာသည့် ကုန်ပစ္စည်းများကို မိမိတို့၏ လိုအပ်မှုအရ (လိုအပ်သည့်ပမာဏအတိုင်း) ထုတ်ယူသုံးစွဲကြသည်။

သမိုင်းဦးဘုံမြေစနစ်သည် ပုဂ္ဂလိက ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှုထားရှိရာမှ ပျက်ဆီးသွားခြင်း ဖြစ်ပေသည်။ ထရော့စကီးဝါဒ၏ အလိုအရ ပရိသေနသိုမှီးခြင်း (ကုန်ပစ္စည်းသိုလှောင်ခြင်း) ၊ ဘုံမြေများကို မိသားစုများက မိမိတို့ လုပ်အားဖြင့် ထွန်ယက်ခွဲဝေယူပြီး မိမိတို့အပိုင်အဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်း၊ လူဦးရေတိုးတက်လာသည့်အခါ ဘုံကုန်ထုတ်လုပ်မှုစနစ် ယိုယွန်းလာခြင်းတို့ကြောင့် သမိုင်းဦးဘုံမြေနစ် ပျက်ဆီးသွားသည်ဟု ဆိုသည်။ သို့စော် ထိုအဆိုသည် သက်သေမပြနိုင်သော အနုမာနအဆို (Hypothesis) တစ်ခုသာ။ ဘုံမြေများကို မိမိတို့ ထွန်ယက်နိုင်သမျှ ခွဲဝေယူကြရာ၌ ယောက်ျားသားများသော မိသားစုများက ပိုမို၍ ထွန်ယက်နိုင်ကြရာမှ အဖဦးစီးစနစ် ပေါ်ပေါက်လာခြင်း ဖြစ်ဟန်တူသည်။

 

ကျွန်ပိုင်ရှင်စနစ်

သမိုင်းဦးဘုံမြေစနစ် ပျက်သှဉ်းပြီးနောက် လူတို့ ဖြစ်သန်းရသည့်စနစ်မှာ ကျွန်ပိုင်ရှင်စနစ်ပင် ဖြစ်ပေသည်။ အဖဦးစီးစနစ်အရ ယောက်ျားသားများသော မိသားစုများက လယ်ယာများကို အမြောက်အများ ပိုင်ဆိုင်သော်လည်း ယောက်ျားသားနည်းသော မိသားစုများကမူ လယ်ယာမြေအနည်းငယ်ကို ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ကြသည်ဟု ထရော့စကီးဝါဒအရ ကောက်ချက်ချနိုင်သည်။ ထိုအခါ ယောက်ျားသားနည်းသော မိသားစုများအတွင်း လူဦးရေတိုးပွားလာသည့်အခါ ထိုလူဦးရေအတွက် လုံလောက်သော ကုန်ပစ္စည်း မထုတ်လုပ်နိုင်ရာ ဘဝရပ်တည်ရေးအတွက် ပိုင်ဆိုင်သော လယ်ယာများကို ရောင်းချရပြီး မြေပိုင်ရှင်များထံတွင် မြေကျွန်အဖြစ် ရောက်ရှိသွားခြင်းမှ ကျွန်ပိုင်ရှင်စနစ် အစပြုခြင်း ဖြစ်နိုင်သည်။ သို့မဟုတ် လူမျိုးစုတစ်စုနှင့်တစ်စုဖြစ်စေ၊ လူအုပ်စု တစ်စုနှင့်တစ်စုဖြစ်စေ စစ်ပွဲများဖြစ်ရာမှ ရရှိလာသော သုံ့ပန်းများကို ကျွန်အဖြစ် အသုံးချခြင်းမှ ကျွန်ပိုင်ရှင်စနစ် စတင်ခြင်း ဖြစ်နိုင်ပေသည်။

ကျွန်ပိုင်ရှင်စနစ်တွင် ‌ကျွန်ပိုင်ရှင်များက ကျေးကျွန်များကို ကုန်လုပ်ငန်းတွင် ခိုင်းစေသည်။ ကျေးကျွန်များ၏ လုပ်အား၊ ကုန်လုပ်ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် ကျွန်ပိုင်ရှင်များ၏ အရင်း၊ ကုန်လုပ်ကိရိယာတို့ ပေါင်းစပ်လိုက်ပြီး ပေါ်ထွန်းလာသည့် အကျိုးအမြတ်ကို ကျွန်ပိုင်ရှင်များက ခံစားကြသည်။

ကျွန်ပိုင်ရှင်စနစ်တွင် ကျွန်ပိုင်ရှင်နှင့် ကျေးကျွန်ဟူ၍ လူတန်းစားကွဲပြားမှု စတင်ပေါ်ပေါက်လာသည်။ ကုန်ထုတ်လုပ်ရေးတွင် ကျွန်ပိုင်ရှင်ကို ကျွန်ကို အလုံးစုံပိုင်ဆိုင်သည်ဖြစ်ရာ ကျွန်၏ လုပ်အားနှင့် ကုန်လုပ်ကျွမ်းကျင်မှုကိုပါ ပိုင်ဆိုင်သွားသည်။ ထိုမှ ကျေးကျွန်နှင့် ကျွန်ပိုင်ရှင်ကြား ကုန်လုပ်ဆက်ဆံရေး ပေါ်ပေါက်လာသည်။ ကျွန်ပိုင်ရှင်သည် အမြတ်များများ ရရှိလိုသည်ဖြစ်ရာ ကျေးကျွန်ကို ဖိနှိပ်ခြယ်လှယ်ကာ ညှင်းပန်းခိုင်းစေသည်။ ကုန်လုပ်စနစ်၏ အလိုအရ ကျွန်ပိုင်ရှင်စနစ်ကို အထောက်အမပေးသော နိုင်ငံရေးစနစ်နှင့် အစိုးရ ပေါ်ပေါက်လာလေသည်။

 

မြေရှင်ပဒေသရာဇ်စနစ်

မြေရှင်ပဒေသရာဇ်စနစ်တွင် အရင်း၊ ကုန်လုပ်ကိရိယာတွေကို မြေရှင်တွေကပိုင်ဆိုင်ပြီး ကုန်လုပ်ငန်းအတွက် မြေကျွန်လူတန်းစားကို မွေးထုတ်သည်။ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းနှင့်တကွ ကုန်လုပ်ကိရိယာများ တိုးတက်လာသည်နှင့်အညီ ကုန်လုပ်ဆက်ဆံရေးလည်း တိုးတက်လာခဲ့သည်။ ကျွန်ပိုင်ရှင်စနစ်ကဲ့သို့ ကျေးကျွန်များကို သတ်မပစ်နိုင်သော်လည်း မြေကျွန်များ၏ အခြားအခွင့်အရေးများကို ခြယ်လှယ်ချုပ်ကိုင်နိုင်သည်။ မြေကျွန်များကို ဖိနှိပ်စေခိုင်းပြီး အကျိုးအမြတ်များကို မြေရှင်လူတန်းစားက ဆုပ်ကိုင်ထားသည်။

ကုန်လုပ်စနစ်၏ အလိုအရ မြေရှင်များကို အထောက်အမပေးသော နိုင်ငံရေးစနစ်နှင့် မြေရှင်ပဒေသရာဇ်အစိုးရ ပေါ်ပေါက်လာရသည်။ ကုန်လုပ်ကိရိယာများ တိုးတက်လာသည်နှင့်အညီ လက်မှုအလုပ်ရုံများလည်း ပေါ်ပေါက်လာလေသည်။

အရင်းရှင်စနစ်

 

အရင်းရှင်စနစ်တွင် အရင်းရှင်သည် ဓနငွေကြေး အရင်းကို ပိုင်ဆိုင်သည်။ ထိုဓနငွေကြေးနှင့်ပင် ကုန်လုပ်ကိရိယာများကို ဝယ်ယူကြသည်။ စက်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှ ကုန်လုပ်ကိရိယာများလည်း တစ်ဆက်တည်းတိုးတက်လာလေသည်။ ထိုသို့ ကုန်လုပ်ကိရိယာနှင့် အရင်းကိုပိုင်ဆိုင်သည့် အရင်းရှင်က ကုန်လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးအတွက် အခစား အလုပ်သမားလူတန်းစားကို ဖန်တီးသည်။ အလုပ်သမားက ဘဝရပ်တည်ရေးအတွက် မိမိ၏ လုပ်အားကို အရင်းရှင်ထံ ရောင်းချရသည်။ ကုန်လုပ်ငန်းတိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှ အလုပ်သမားသည် ကုန်လုပ်ကျွမ်းကျင်မှုကို ပိုင်ဆိုင်လာလေသည်။ လုပ်အားကို ဝယ်ယူပြီးဖြစ်၍ ထိုကုန်လုပ်ကျွမ်းကျင်မှုကိုပါ အရင်းရှင်က ပိုင်ဆိုင်လာလေသည်။ မိမိ၏ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းပိုမိုတိုးတက်ရေးအတွက် အရင်းရှင်က ကုန်လုပ်ကျွမ်းကျင်မှုအပေါ်လိုက်၍ လစာနှုန်းထားနှင့် ရာထူးသတ်မှတ်ပေးလေသည်။ ရာထူးနှင့် လုပ်ခလစာ ပိုမိုရရှိရေးအတွက် အလုပ်သမားက ကုန်လုပ်ကျွမ်းကျင်မှုရှိအောင် ကြိုးစားကြသည်။ သို့သော် ထိုသို့ ကြိုးစားမှုသည် အရင်းရှင်၏ အကျိုးအတွက်သာ ဖြစ်ပေသည်။

အရင်းရှင်သည် အရင်းကို ပိုင်ဆိုင်ရကား ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏ အမြတ်ကို လက်ဝါးကြီးအုပ်ထားပေသည်။ လုပ်ခလစာတိုးမြှင့်မှုနှင့် ရာထူးတက်ခြင်းတို့ ရှိသည်ဟု ဆိုသော်လည်း ထိုအရာများမှာ အရင်းရှင်၏ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုတိုးတက်ကာ အမြတ်ပိုမိုရရှိရေးအတွက်သာ ဖြစ်လေသည်။ တိုးမြှင့်ပေးသော လစာနှင့် အရင်းရှင်အတွက် တိုးလာသည့် အမြတ်ငွေတို့မှာ မမျှတဘဲ အစွန်းထွက်မျှသာ ရှိပေသည်။ ထို့ကြောင့် အရင်းရှင်သည်သာ ဆထက်တပိုး ကြွယ်ဝလာပြီး အလုပ်သမားလူတန်းစားမှာ နေမြဲအတိုင်းပင်။

အရင်းရှင်သည် မိမိ၏ အရင်းအပေါ် အမှီပြု၍ ကုန်လုပ်ကိရိယာ၊ လုပ်အား၊ ကုန်လုပ်ကျွမ်းကျင်မှုတို့ကို ပိုင်ဆိုင်လာရာ လုပ်အားနှင့် ကုန်လုပ်ကျွမ်ူကျင်မှုကို ရောင်းချ၍ အသက်မွေးရသော အလုပ်သမားလူတန်းစားအပေါ် ဖိနှိပ်လေသည်။ အလုပ်သမားလူတန်းစားသည် မိမိ၏ လုပ်အားနှင့် ညီမျှသော လုပ်ခလစာနှင့် လူနေမှုအဆင့်အတန်းကို မရရှိဘဲ အရင်းရှင်၏ အမြတ်ငွေမှ အစွန်းအဖျားမျှကိုသာ ခံစားကြရလေသည်။

 

လူတန်းစားပဋိပက္ခ

လူသည် ဖိနှိပ်မှုကို တော်လှန်တတ်သော သတ္တဝါဖြစ်သည်။ သမိုင်းဦးဘုံမြေစနစ် ပျက်သှဉ်းပြီးနောက် ပေါ်ပေါက်လာသော ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစနစ်တွင် ဓနရှင်နှင့် ပစ္စည်းမဲ့တို့အကြား ပေါ်ပေါက်လာသော ဖိနှိပ်မှုတို့ကြောင့် အဖိနှိပ်ခံတို့က ဖိနှိပ်သူတို့ကို တွန်းလှန်ပြီး စနစ်သစ်များကို ဖန်တီးကြသည်။ ထို့ကြောင့် “ယနေ့ထက်တိုင် တည်ရှိခဲ့ပြီးသော လူ့အဖွဲ့အစည်းအားလုံး၏ သမိုင်းသည် လူတန်းစားတိုက်ပွဲများ၏ သမိုင်းဖြစ်ပေသည်” ဟု ကွန်မြူနစ်ပါတီကြေညာစာတမ်းက ဆိုသည်။ ထိုသို့ ဖိနှိပ်သူလူတန်းစားကို အဖိနှိပ်ခံလူတန်းစားက တော်လှန်သော လူတန်းစားတိုက်ပွဲများ ဆင်နွှဲ၍ စနစ်ဟောင်းကို ဖြိုချကာ စနစ်သစ်ကို တည်ထောင်ကြသော်လည်း ထိုစနစ်သစ်တွင်လည်း ဖိနှိပ်သူ ဓနရှင်နှင့် အဖိနှိပ်ခံ ပစ္စည်းမဲ့တို့ကြား လူတန်းစားပဋိပက္ခ ရှိနေဆဲ ဖြစ်လေသည်။ ထိုသို့ ဖြစ်ပေါ်ရခြင်းမှာ လူတန်းစားကွာဟမှုမရှိသော၊ ဓနရှင်က ပစ္စည်ူမဲ့တို့ကို သွေးစုပ်မှုမရှိသော စနစ်သစ်ကို မဖန်တီးနိုင်သောကြောင့်သာ ဖြစ်ပေသည်။

 

သွေးစုပ်မှုကင်းသောလူ့ဘောင်သစ်ဆီသို့

လူ့သမိုင်းတစ်လျှောက်ကို ပြန်ကြည့်ရလျှင် သမိုင်းဦးဘုံမြေစနစ် ပျက်သှဉ်းပြီး ပုဂ္ဂလိကပိုင်ဆိုင်မှုထားရှိခြင်း စတင်သည်မှစ၍ လူတန်းစားကွာဟမှုပြဿနာ ပေါ်ပေါက်လာပြီး လူတန်းစားပဋိပက္ခ ပေါ်ပေါက်ကာ သွေးစုပ်သော ကုန်ထုတ်လုပ်မှု စတင်လာသည်။ ထို့ကြောင့် သွေးစုပ်မှုကင်းသော လူ့ဘောင်သစ်ဆီသို့ ချီတက်ရန်မှာ ပုဂ္ဂလိကပိုင်ဆိုင်မှုကို ဖျက်သိမ်းရုံမှတစ်ပါး အခြားမရှိပေ။

ပုဂ္ဂလိကပိုင်ဆိုင်မှု ဖျက်သိမ်းခြင်းသည် လူတိုင်း၏ ပိုင်ဆိုင်မှုအားလုံးကို ဖျက်သိမ်းခြင်းကို မဆိုလိုပေ။ ကုန်လုပ်ကိရိယာများဖြစ်‌သည့် လယ်ယာ၊ သတ္တုတွင်း၊ ဘဏ်၊ စက်ရုံ စသည်တို့ကို ဘုံပိုင်အဖြစ် ထားရှိရေးသာ ဖြစ်ပေသည်။ ထိုသို့ ကုန်လုပ်ကိရိယာများကို ပုဂ္ဂလိကပိုင်အဖြစ်မှ ဘုံပိုင်အဖြစ် ပြောင်းလဲလိုက်လျှင် အလုပ်ရှင်နှင့် အလုပ်သမားဟူ၍ လူတန်းစားကွဲပြားမှု မရှိတော့ပေ။ လူသားအားလုံးသည် ထိုကုန်လုပ်ငန်းများတွင် မိမိတို့လုပ်အားအလျောက် ပါဝင်လုပ်ကိုင်ကြပြီး မိမိ၏ လုပ်အားနှင့်ထိုက်တန်သော ခံစားခွင့်၊ သို့တည်းမဟုတ် ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုတွင် မိမိ၏ ပါဝင်မှုနဲ့ ရာခိုင်နှုန်းညီမျှသော အမြတ်ခံစားခွင့်ကို ရရှိသော ဆိုရှယ်လစ်လူ့ဘောင်အဖွဲ့အစည်းကို ထူထောင်ရပေမည်။ ထိုမှတစ်ဆင့် မိမိ၏ လုပ်အားမှ မိမိ၏ လိုအပ်မှုကို ဖြည့်စည်းပေးသည့် ကွန်မြူနစ်လူ့ဘောင် လောကအမွန်ခရီးကို ဆက်လက်ချီတက်ကြရမည်ဖြစ်ပေသည်။

ကျွန်တော်၏ Blog သည် ဆောင်းပါးများ၊ ဗဟုသုတများကို တနိုင်တပိုင် မျှဝေပေးနေသော နေရာဖြစ်ပြီး အကယ်၍ ကျွန်တော့်ကြောင့် အကျိုးတစုံတရာ ဖြစ်ထွန်းသွားပါက Blog အဓွန့်ရှည် တည်တံ့ရေးအတွက် အကူအညီပေးနိုင်ပါသည်။